CA | ES
CASOS D'EXIT
Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses

PacteEl canvi climàtic ha esdevingut un dels reptes mediambientals més importants d’avui dia. L’ús intensiu dels recursos, en espacial els energètics, és la causa principal. La Unió Europea pren la lluita contra el canvi climàtic com un dels eixos bàsics de la seva política mediambiental.

El Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses és una iniciativa europea que neix com a instrument clau per implicar els governs locals en la lluita contra el canvi climàtic. És un compromís voluntari pel qual els municipis assumeixen l’objectiu de reduir les seves emissions més d’un 20% amb data límit l’any 2020.

Anar al web del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses