CA | ES
NOTÍCIES
La Diputació de Barcelona posa en marxa el programa “Passa l’energia”

La Diputació de Barcelona ha posat en marxael programa Passa l’energia! És un programa de la Gerència de Serveis de Medi Ambient adreçat a oferir suport material i tècnic a tots els ajuntaments de la província de Barcelona que es comprometin a estalviar energia en els seus equipaments i destinar els estalvis aconseguits a les llars del municipi que pateixen pobresa energètica.

Els objectius del programa passen per una millor redistribució de l’energia a través de destinar l’import de l’estalvi econòmic assolit a una millor equitat energètica entre les llars dels respectius municipis; i una menor despesa energètica reduint els consums d’electricitat, gas i aigua de diversos equipaments municipals.

A banda d’aquests dos objectius nuclears, Passa l’energia! genera quatre efectes secundaris, valuosos per ells mateixos, que ja el justificarien plenament:

Efecte 1: Es redueixen les emissions de CO2 i es contribueix als objectius de mitigació del canvi climàtic (i al compliment del Pacte d’alcaldes).
Efecte 2: Coresponsabilitza als treballadors i treballadores municipals en l’exit del projectes locals.
Efecte 3: Sensibilitza la ciutadania davant l’existència de la pobresa energètica al seu entorn immediat.
Efecte 4: Millora la gestió dels edificis municipals.

A més a més, el web del programa fa referència a experiències municipals en aquest àmbit i Martorelles està representada amb el programa Tripl3-e. Podeu veure-ho en aquest enllaç.