CA | ES
CASOS D'EXIT
EURONET 50/50

EuronetEURONET 50/50 és un projecte a nivell europeu que s’està duent a terme des de l’any 2009. En el cas de Catalunya ha estat la Diputació de Barcelona qui s’ha encarregat de traslladar aquesta directiva als ens locals. El projecte s’endinsa en les escoles i instituts d’una manera gens invasiva per a poder aconseguir que aquests edificis compleixin uns mínims en eficiència energètica. La manera de treballar és a nivell humà, és a dir, es busca incidir en el alumnes, mestres, personal de neteja, subalterns… per a què amb simples accions diàries rebaixin el nivell de despesa tant pel que fa a energia elèctrica com a gas o petroli.

La base del 50/50 és que el 50% de l’estalvi econòmic aconseguit fruit de les mesures d’eficiència energètica empreses pels alumnes sigui retornat a les escoles en forma de transferència econòmica. L’altre 50% seria un estalvi net de les factures de l’ens que les paga. El resultat és que tothom hi guanya, l’escola en majors possibilitats d’actuació, l’Administració en forma de menors despeses en energia i la societat en conjunt degut a la disminució dels impactes ambientals derivats de l’estalvi assolit.

Gràcies a la metodologia implantada en el projecte, es preveu un reducció mínima del consum energètic d’un 2,5% anual a cada escola, contribuint d’aquesta manera als objectius de reducció del 20% de les emissions i del 20% del consum establerts per la Unió Europea per l’any 2020.

En aquest sentit, el projecte EURONET 50-50 defineix els requeriments bàsics i una metodologia comuna que s’implementarà a cada centre -per exemple, auditories energètiques dels centres escolars, producció de tot el material pedagògic per aplicar el sistema 50/50 durant un any, etc-, creant i enfortint els vincles entre els diferents actors clau del projecte (estudiants, professors, pares…) per promoure la corresponsabilitat en la reducció en el consum d’energia. Així, l’ajuntament serà responsable del bon funcionament de l’equipament del centre, i els professors i alumnes del seu bon ús.

Anar al web d’Euronet 50/50