CA | ES
CASOS D'EXIT
Enllumenat Públic

Tal i com ja s’ha explicat el projecte de l’enllumenat públic està en marxa des del 2010 i, actualment, està a meitat del seu recorregut aproximadament. Amb les actuacions dutes a terme s’ha aconseguit un estalvi del 52% aproximadament en energia elèctrica. Val a dir que la despesa en l’enllumenat està relativament controlada, donat que no hi intervé el factor “humà”. L’enllumenat encén al vespre i apaga al matí a primera hora una quantitat concreta de punts de llum que són sempre els mateixos. Això vol dir que és fàcil tenir unes quantitats de despesa tant en kW/h com en euros. Per això s’ha pogut, un cop realitzada l’actuació, tenir dades concretes pel que fa a estalvi energètic.

El projecte permet, també, anar adaptant les instal·lacions a les noves tecnologies que puguin anar sorgint i que permetin dos aspectes concrets: aconseguir reduir, encara més, la despesa energètica i amortitzar aquesta inversió en el temps que ha de durar el contracte.

La durada del contracte es va preveure, inicialment, en 10 anys per a què l’empresa podés amortitzar la inversió inicial de 400.000 euros que estava prevista en l’auditoria. Malgrat tot, l’empresa adjudicatària va fer una oferta de rebaixa en la durada i la va deixar en 8 anys i 10 mesos.

Alhora l’empresa va oferir la instal·lació d’un control punt a punt, és a dir, a cadascun dels 1.111 punts de llum que existeixen, actualment, a Martorelles. Aquest monitoratge de tots els fanals permet a l’ajuntament i també a l’empresa tenir un control constant i absolut del funcionament de l’enllumenat públic.