CA | ES
CASOS D'EXIT
Contractes d’energia verda

Entre els objectius del projecte s’hi contempla la reducció de les emissions de CO2, tal i com definirem més endavant. Per això l’Ajuntament Martorelles està negociant amb algunes cooperatives que ofereixen energia que prové de renovables i no de la crema de matèria fòssil. L’empresa podria subministrar l’energia d’alguns dels edificis municipals. El contracte cal que respecti la normativa actual de contractació administrativa.