CA | ES
CASOS D'EXIT
Comptabilitat energètica GEMWEB

També amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona l’Ajuntament de Martorelles ha dut a terme una actuació en comptabilitat energètica que ha permès recollir totes les dades necessàries per a realitzar qualssevol tipus d’estudi energètic. Aquesta comptabilitat i totes les dades recollides s’han introduït al programa GEMWEB de la Generalitat de Catalunya que permet tenir un control de la facturació energètica tant pel que fa a energia elèctrica com a gas o petroli.

Alhora el programa permet fer estadístiques, anàlisi, informes … i saber, en tot moment, si hi ha alguna incidència tant en els comptadors (pot ser, per exemple, que no tinguin facturació però si lloguer) com en els preus, factures, tarifes…

El portal GEMWEB, inicialment, està subvencionat per la Diputació de Barcelona fins a un termini de dos anys, a partir d’aquell moment caldrà decidir si a l’ajuntament li és necessari disposar d’aquesta eina i, per tant, si passa a pagar la tarifa anual marcada per la Generalitat de Catalunya.

Anar a Gemweb