CA | ES
CASOS D'EXIT
Clúster d’Eficiència Energètica

ClusterL’Ajuntament de Martorelles ha ingressat al Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya com a soci numerari. De fet, ha estat el primer ens públic local en formar-ne part i, ara com ara, només l’Ajuntament de Martorelles i l’Ajuntament de Barcelona en són socis. El clúster és un grup de treball que inclou des d’ens públics fins a empreses passant per particulars i universitats per a fomentar l’estalvi i l’eficiència energètiques. Formar-ne part no és un dels objectius prioritaris de l’ajuntament sinó que es tracta d’intervenir en les reunions de treball i poder-hi representar tant als petits ens públics com a les persones que, individualment, estan conscienciats en la situació energètica actual.

Anar al web del Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya