CA | ES
CASOS D’ÈXIT

El projecte Energiètica està pensat per a unir diversos aspectes que, actualment, tenen més vigència que mai en l’eficiència i l’estalvi energètics com a valors ètics de l’energia. Alhora el projecte també vol donar a conèixer les actuacions que, fins ara, s’han dut a terme i les que actualment s’estan realitzant en estalvi energètic i que, fonamentalment són les següents:

001
Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses

El canvi climàtic ha esdevingut un dels reptes mediambientals més importants d’avui dia. L’ús intensiu dels recursos, en espacial els energètics, és la causa principal. La Unió Europea pren la lluita contra el canvi climàtic com un dels eixos bàsics de la seva política mediambiental. El Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses és una iniciativa europea que […]


Llegir més
PAES 2014

El Pla d’Acció per a l’energia sostenible forma part del pacte d’alcaldes i recull la situació actual dels edificis municipals pel que fa a subministrament d’energia. Durant l’any 2014 Martorelles ha de realitzar una actualització del document que conforma aquesta actuació, donat que ja fa 4 anys que es va elaborar i ha arribat el […]


Llegir més
003
Enllumenat Públic

Tal i com ja s’ha explicat el projecte de l’enllumenat públic està en marxa des del 2010 i, actualment, està a meitat del seu recorregut aproximadament. Amb les actuacions dutes a terme s’ha aconseguit un estalvi del 52% aproximadament en energia elèctrica. Val a dir que la despesa en l’enllumenat està relativament controlada, donat que […]


Llegir més
ISO 50001

Lligat amb el projecte anterior i conjuntament amb l’empresa SECE, l’Ajuntament de Martorelles ha aconseguit el reconeixement mitjançant una ISO 50001 de la gestió de l’enllumenat públic. Aquest reconeixement ens permet mostrar de manera directa un sistema de gestió de l’enllumenat que s’apropa cada cop més als cànons d’eficiència energètica que s’ha marcat l’Ajuntament per […]


Llegir més
Clúster d’Eficiència Energètica

L’Ajuntament de Martorelles ha ingressat al Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya com a soci numerari. De fet, ha estat el primer ens públic local en formar-ne part i, ara com ara, només l’Ajuntament de Martorelles i l’Ajuntament de Barcelona en són socis. El clúster és un grup de treball que inclou des d’ens públics fins […]


Llegir més
EURONET 50/50

EURONET 50/50 és un projecte a nivell europeu que s’està duent a terme des de l’any 2009. En el cas de Catalunya ha estat la Diputació de Barcelona qui s’ha encarregat de traslladar aquesta directiva als ens locals. El projecte s’endinsa en les escoles i instituts d’una manera gens invasiva per a poder aconseguir que […]


Llegir més
Comptabilitat energètica GEMWEB

També amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona l’Ajuntament de Martorelles ha dut a terme una actuació en comptabilitat energètica que ha permès recollir totes les dades necessàries per a realitzar qualssevol tipus d’estudi energètic. Aquesta comptabilitat i totes les dades recollides s’han introduït al programa GEMWEB de la Generalitat de Catalunya que permet […]


Llegir més
Contractes d’energia verda

Entre els objectius del projecte s’hi contempla la reducció de les emissions de CO2, tal i com definirem més endavant. Per això l’Ajuntament Martorelles està negociant amb algunes cooperatives que ofereixen energia que prové de renovables i no de la crema de matèria fòssil. L’empresa podria subministrar l’energia d’alguns dels edificis municipals. El contracte cal […]


Llegir més