CA | ES
ENERGIÈTICA
Introducció
"un estalvi del voltant del 50% de kW/h"

“un estalvi del voltant del 50% de kW/h”

El projecte Energiètica està integrat per diverses i petites accions que, al final, han de portar un compromís d’actuacions encaminades a l’estalvi i l’eficiència en l’ús de l’energia. Aquestes actuacions tenen, com a punt de partida, aquells punts de despesa energètica que depenen de l’administració però cal, a llarg termini, treballar amb tota la societat ja que la despesa en energia dels punts municipals en general representen, tan sols, un 1% del que es gasta a la majoria de municipis.

Aquest portal web aglutina tota aquella informació sobre l’Estalvi Energètic de Martorelles, com a punt de partida, i d’altres municipis o institucions públiques per tal que la ciutadania conegui els esforços que es fan des de l’administració per estalviar en recursos energètics. D’aquesta manera, el projecte també ha d’incentivar i afavorir les bones pràctiques de la població per a l’estalvi energètic de la llar i posar a disposició de particulars un gestor energètic municipal que pugui aconsellar i resoldre els dubtes que la ciutadania té sobre el món de l’Estalvi Energètic.