CA | ES
GESTOR ENERGÈTIC
Consells

Implementar totes o algunes d’aquestes mesures (moltes d’elles gratuïtes o molt econòmiques) donarà lloc a estalvis en la factura energètica de la seva llar que podran suposar fàcilment una retallada superior al 30%.

Aïllament de l’habitatge
CONSELL 1

Millori l’aïllament de l’habitatge. La meitat del consum energètic és degut a la calefacció. Si reforma l’habitatge, instal·li un bon aïllament a les parets exteriors (i en els sostres si és la última planta) i substitueixi les finestres velles per altres de vidre doble de baixa emissió i marcs de PVC. Encara que la inversió sigui quelcom elevada, l’amortitzarà en pocs anys. Li serà rendible.

Aïllament de les persianes
CONSELL 2

Aïlli i segelli les caixes de les persianes introduint en el seu interior làmines fines de suro, escuma autoadhesiva, poliespano o qualsevol altre material aïllant i enganxant-les a les parets. Evitarà la fuga de calor i les infiltracions d’aire fred directe del carrer (viceversa a l’estiu).

Segelli portes i finestres
CONSELL 3

Localitzi les escletxes, que normalment es troben a la part inferior de la porta d’entrada i en els contorns de les finestres, i instal·li ribets, són tires de cautxú, escuma o silicona adhesiva.

Equips eficients
CONSELL 4

Utilitzi equips de calefacció i refrigeració eficients. Si té radiadors elèctrics o convectors de resistència elèctrica, substitueix-los per bombes de calor de classe A o superior. Per cada kWh elèctric consumit proporcionen 3 o 4 kW/h tèrmics. Si canvia de caldera, faci-ho per una de condensació.

Termòstats programables
CONSELL 5

Instal·li termòstats digitals programables per zones (o claus termostàtiques programables). Així podrà programar temperatures diferents segons horaris i dies, utilitzant l’energia només on i quan sigui necessària. Per exemple, regulant desconnexions durant la nit o si té pensat estar fora el cap de setmana. A més a més, evitarà els consums per descuits a l’apagar manualment la calefacció.

Reguli la temperatura
CONSELL 6

Reguli la calefacció i l’aire condicionat a una temperatura adequada. A la llar, entre 19 i 21 º C a l’hivern i entre 24 i 26 ºC a l’estiu. Tingui en compte que augmentar en un grau la temperatura del termostat a l’hivern (o reduir-la en un grau a l’estiu) pot incrementar el consum entorn un 7%.

Aprofiti l’energia del sol
CONSELL 7

Aprofiti el màxim l’energia del sol i de l’ambient exterior. A l’estiu obri les finestres a primera hora del matí i a última de la nit perquè l’aire exterior refresqui la casa i baixi les persianes, corri les cortines o instal·li tendals a les finestres situades al sud a les hores centrals del dia. A l’hivern, al contrari.

Electrodomèstics de classe A
CONSELL 8

Adquireixi electrodomèstics de classe A o superior, especialment en el cas del frigorífic, que gasta molt al romandre connectat les 24 hores. Un exemple: un frigorífic classe A+++ consumeix al voltant d’un 70% menys que un model de classe mitja.

Il·luminació LED
CONSELL 9

Substitueixi les bombetes incandescents i halògens per LED. Estalviarà entre el 80 i el 90% del consum elèctric en il·luminació. A més a més, la vida útil dels LED és molt superior (30 vegades més que les primeres i 15 vegades més que les segones), en l’encesa és immediat i solen estar garantits.

Compari companyies
CONSELL 10

Compari les ofertes de les companyies energètiques i contracti la millor tarifa, igual que compara les tarifes pel seu telèfon mòbil. Pot arribar a haver diferències notables. Existeixen comparadors a Internet que faciliten la tasca.

Discriminació horària
CONSELL 11

Valori si una tarifa amb discriminació horària li compensa. La resposta és afirmativa si més d’un 28% del seu consum elèctric té lloc de les 22 hores a les 12 hores del dia següent (23 hores a 13 hores en horari d’hivern). Tingui en compte que pot programar molts electrodomèstics per a que funcionin durant les hores de tarifa reduïda: rentadores, rentavaixelles, etc.

Potència contractada
CONSELL 12

Ajusti la potència elèctrica contractada. Redueixi-la fins el valor mínim necessari, que pot calcular sumant les potències de tots els aparells que tinguin previst utilitzar simultàniament en el moment de major consum. Quan realitzi aquest càlcul, valori si realment necessita usar-los tots a la vegada.

Demanda elèctrica
CONSELL 13

Instal·li un equip senzill de mesura de la demanda elèctrica. Així coneixerà la seva gràfica de consum al llarg del dia i veurà la potència elèctrica que necessita. També es farà una idea del consum de cada electrodomèstic i detectarà si existeixen ineficiències; per exemple, consums nocturns deguts a la connexió d’aparells a la xarxa tot i no estar funcionant.

Desconnecti els equips
CONSELL 14

Desconnecti completament els equips que no estiguin en ús. Si no ho fa, romandran en mode d’espera (stand-by), però seguiran consumint una energia que, segons l’agència Eurostat, pot arribar al 7% del consum elèctric de la llar.

Energies renovables
CONSELL 15

Instal·li energies renovables si pot: solar tèrmica (per aigua calenta, calefacció i piscines), solar fotovoltaica (per la generació d’electricitat), geotèrmica (que aprofita la temperatura del subsòl), biomassa, eòlica, etc. Requereixen una certa inversió inicial. Consulti a un professional per tal que l’assessorin.

Comptadors individuals
CONSELL 16
consell_comptadors

Si té calefacció i/o aigua calenta central, proposi a la comunitat instal·lar comptadors individuals o estimadors de costos de consum. A més d’avançar-se a una mesura que serà obligatòria al 2016, el fet que cadascú pagui pel que consumeix ens farà ser més eficients. El veí s’ho pensarà dos cops abans d’obrir les finestres a l’hivern, ja que no serà la comunitat qui ho pagui, sinó ell.