CA | ES
TRANSPARÈNCIA ENERGÈTICA

Un dels pilars fonamentals del projecte Energiètica és la transparència. Per aquest motiu, us presentem el banc de dades energètiques sota el nom de ‘Transparència energètica’ per a la consulta ciutadana sobre quin és l’estalvi, en temps real, del consum energètic a nivell municipal.

 

1.- Cost Mensual per habitant

2.- Evolució mensual del consum de dependències per tipus de subministrament

3.- Evolució mensual del consum de quadres d’enllumenat

4.- Evolució mensual de les emissions de CO2 d’energia